• 06/1-328-0530
 • iroda@nazaretiegyhaz.hu
  kedd, 17 április 2018 16:01

  Az új egyházrend

  Írta:
  Értékelés:
  (0 szavazat)

   

  Az új egyházrend tartalmazza az Egyetemes Gyűlés változtatásait

  A Názáreti Egyház 2017-2021 Egyházrendje 2017 december elsejével lépett életbe, és első alkalommal tekinthető hivatalosnak az Egyházrend elektronikus formája.

   

  A hagyományos nyomtatott forma úton van a májusi megjelenés felé, amit a Názáreti Kiadóháztól lehet megvásárolni. A piros vonalas PDF forma is hamarosan elérhető.

  Az új Egyházrend számos lényeges változtatást tartalmaz, mint például a felekezeti Hitcikkelyek, a Názáreti Egyház Nyilatkozata az Emberi Szexualitásra és Házasságra vonatkozóan, és a felszentelt szolgálók helyreállítási folyamatának körvonalait.

  Közvetlen linkek az alábbi témákhoz:

  - Hitcikkelyek

  - Hitcikkelyek változásának okai

  - Megjegyzés: Az elektronikus Egyházrendben a bekezdésekhez az alkotmányozó szakaszban hozzáadott részek dőlt betűsek, a törölt részek [zárójelesek].

  - Emberi Szexualitás és Házasság

  - Emberi Szexualitás és Házasság változásának okai

  - Felszentelt Szolgálók Helyreállítása változásának okai (lásd: 535-567 )

  A 2017-es Egyetemes Gyűlés által elfogadott alkotmányos változtatások elfogadása folyamatban vannak a kerületi gyűlések által.

  2017 júniusában az Egyetemes gyűlés megbízta az Egyházrend Szerkesztő Bizottságot, hogy dolgozza ki az összes határozatot, melyet a Gyűlésen elfogadtak (vagy javítottak és elfogadtak). Az egyházrend 909. bekezdése szerint a sajátos törvényhozói nyelvezet vagy frissítések (újjak vagy átdolgozottak) nem tekinthetőek ,,hivatalosnak” amíg a Bizottság megbizatása le nem járt, melyre 2017 novemberében került sor. Az egyházrend rendelkezései mostantól alkalmazhatóak.

  Az Egyetemes Gyűlés honlapján, a ga2017.com/resolutions linken hozzáférést biztosítottak a határozatokhoz a Gyűlést megelőzően és az alatt is az Egyetemes Gyűlés küldöttei és általában a nagyközönség számára. Ez továbbra is elérhető bárkinek, aki szeretné megtekinteni, és nem igényel elektronikus bejelentkezést sem.

  Az oldal tartalmazza az Egyetemes Gyűlés által minden előzetesen beterjesztett eredeti határozat mappáit (angol, francia, koreai, portugál és spanyol nyelveken). A határozatok napirendje 2017 augusztusában került ki az oldalra, megadva a sajátos eljárásokat (elfogadva, javítva és elfogadva, elutasítva, felülvizsgálatra küldve), melyeket az Egyetemes Gyűlés hozott minden egyes határozatra vonatkozóan. A határozatok a nekik megfelelő határozati kódok szerint lettek rendszerezve.

  Az Egyházrend angol nyelvű elektronikus verziója elérhető a nazarene.org/manual vagy agoing directly to its website linkeken keresztül. További információk lesznek elérhetőek más (elektronikus és nyomtatott) fordítások befejezését követően.

  Az Egyetemes Szuperintendensek Tanácsa megerősíti az Egyházrend diszkriminációra vonatkozó kijelentéseit.

  Széles körű figyelem öszpontosult az elmúlt napokban az Egyesült Államokra és a világ más országaira diszkriminációs, faji és az Isten képmására teremtett ember elidegeníthetetlen értékeire vonatkozó ügyek kapcsán.

  Emlékeztetni akarunk minden Názáretist és mindenki mást is, aki törődik az alábbi ügyekkel, hogy azok megtalálhatóak felekezetünk Egyházrendjében, melyeket az Egyetemes Gyűlés is megerősített.

  915 Diszkrimináció: A Názáreti Egyház folytatja a keresztényi könyörület történelmi gyakorlatát bármely fajba tartozó ember iránt. Hisszük, hogy Isten minden egyes ember Teremtője és hogy minden ember egy vérből származik.

  Hisszük, hogy minden egyént fajtól, színtől, nemtől, hitvallástól függetlenül törvény előtti egyenlőség illet meg, beleértve a szavazati jogot, az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, minden közszolgálat elérését és egyenlő lehetőséget – mindenkinek saját képessége szerint- a megélhetéshez, bármilyen foglalkozási vagy gazdasági megkülönböztetés nélkül.

  Mindenhol hangsúlyozzuk a gyülekezeteink számára, hogy folytassák és erősítség azokat az oktatási programokat, melyek segítik a faji megértést és harmóniát. Szintén érezzük, hogy a Zsid. 12:14 intésének kellene vezetnie testvéreink cselekedeteit. Hangsúlyozzuk, hogy a Názáreti Egyház minden egyes tagja alázatosan vizsgálja meg személyes hozzáállását és cselekedeteit mások felé. Ez által valósulhat meg az a keresztényi cél, hogy mindenki teljes mértékben részt vegyen a gyülekezet és az egész közösség életében.

  Újra hangsúlyozzuk azon hitünket, hogy a szív és az élet szentsége a helyes élet alapja. Hisszük, hogy a keresztény jóindulat faji és nemi csoportok között akkor jön el, amikor a hívek szívüket teljes mértékben alávetik Jézus Krisztusnak, valamint a valódi kereszténység lényege, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és teljes erőből szeretni Istent, és felebarátomat, mint magamat.

  Éppen ezért elutasítunk minden faji vagy etnikai megkülönböztetést, kirekesztést, leigázást vagy elnyomást, mint súlyos bűnt Isten és embertársaink ellen. Sajnálatunkat fejezzük ki a rasszizmus bármely formájának öröksége felé a Földön és arra törekszünk, hogy szembe szálljunk eme örökséggel bűnbánat, megbékélés és bibliai igazságosság által. Bánunk minden olyan viselkedést, mellyel nyíltan vagy titokban részt vettünk a rasszizmus bűnében a múltban és a jelenben egyaránt, valamint bűnvallással és fájdalommal keresünk azokra megbocsátást és megbékélést.

  Továbbá elismerjük, hogy nincs megbékélés anélkül az emberi küzdelem nélkül, hogy ellenálljunk és legyőzzünk minden személyes, intézményi és struktúrális előítéletet, mely felelős a faji és etnikai megalázásért és elnyomásért. Mindenhol arra hívjuk a Názáretiseket, hogy felismerjék és megszüntessék az előítélet cselekedeteit és struktúráit valamint előmozdítsák azokat az alkalmakat, melyek a megbocsátást és a helyreállítást célozzák, továbbá támogassák a kirekesztetteket. (Egyházrend 2017-21, Názáreti Egyház)

   Fordította: Ecsedi Imre

   

  Megjelent: 374 alkalommal Utoljára frissítve: szerda, 25 április 2018 13:03

  Názáreti Egyház

  A Názáreti Egyház egy nemzetközi protestáns egyház egy egyházvezetéssel. A Magyarországi Egyházkerület egyike a 463 egyházkerületnek. Az európai és ázsiai egyházkerületek az Eurázsiai Egyházrégió vezetése alá tartoznak.

  Friss

  2018. január 09.
  2016. január 16.
  2016. január 16.