• Aktuális híreink

    Aktuális híreink

  • 1

Mennyei Atyánk!

Hálás és imádkozó szívvel állunk meg előtted a 2021-2022-es tanév küszöbén, hogy áldást kérjünk mindenkire, aki a bölcsődétől az egyetemig diákként, pedagógusként, szülőként vagy vezetőként érintett Magyarország oktatásában.

Imádkozunk az oktatásügy döntéshozó irányítóiért, az óvodák, iskolák vezetőiért, hogy a gyermekek hittanórákon, hitfoglalkozásokon továbbra is hallhassanak a keresztény értékekről, az evangéliumról.

Add Istenünk, hogy a pedagógusok megtanuljanak felelősségteljesen nevelni, értékeket közvetíteni, hivatásukat elkötelezetten betölteni! Segítsd őket, hogy a gyermekek számára az iskolákban nyugodt, családias légkört teremtsenek és ott is békességük legyen!

Uram, kérünk, munkáld a gyermekekben is a tanulásvágyat, a felnőttek iránti tiszteletet, a tanulótársaik iránti együttérzést, szeretetet! Segítsd őket kitartásra, bölcs célok kijelölésére, feladataik elvégzésére, és ahhoz, hogy az iskolapadban eltöltött hosszú évek a legkisebbektől a legnagyobbakig sikerélményt, pozitív önértékelést és útmutatást jelentsenek mindenki számára.

Uram, adj a keresztény pedagógusok és gyermekek szívébe bátorságot, hogy hirdessék az iskolafalak között is a megváltás örömét! Teremts bennük tiszta szívet és a szívük tisztasága mutatkozzon meg a mindennapi cselekedeteikben is, hogy elhívásuk szerint ki-ki a maga helyén lámpás lehessen a mai értékvesztett és sokszor értékromboló társadalmunkban!

Végezetül könyörgünk a gyermekeket nevelő szülőkért, hogy személyes példájukkal, felelősségteljes nevelésükkel éljenek megfontolt és józan életet, tegyék, ami Isten szerint helyes, igazságos és becsületes! Ne kövessék az aktuális nevelési trendeket, hanem rendelkezzenek önuralommal, józan ítélőképességgel és legyenek éberek!

Köszönjük, hogy az előttünk álló tanévet, nevelési évet is a Te szent kezeidbe tehetjük és az elmúlt években megtapasztalt áldások után most is reménykedhetünk gondviselésedben.

Jézus Krisztus nevében kértük Tőled, és könyörögtünk Hozzád!

Ámen

„Úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.” (Ézsaiás 55:11)