• 1

 

NÁZÁRETI EGYHÁZ
NYILVÁNOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
EGYH-VSZ-16-0027 azonosítószámú
költségvetési támogatás
felhasználásáról

 

Názáreti Egyház (előző név: Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti Egyesülete)

2016. december 29-én 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató szervezettől.

A Támogató a támogatást Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére nyújtotta.

A támogatás azonosító száma: EGYH-VSZ-16-0027.
A támogatás intenzitása: 100 %.
Támogatott szervezet: Názáreti Egyház
(névváltozás: Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti Egyesülete)
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 100.
Adószám: 18167704-1-42

Program: A Názáreti Egyház keresztény közösség, melynek célja az evangélium terjesztése, lelkigondozás, hitoktatás minden korosztálynak és tananyag kiadása, ifjúsági szolgálat (NNI), szeretetszolgálat, keresztyén irodalom kiadása, oktatás: szemináriumok, kurzusok szervezése, mint a világegyház magyarországi képviselője részvétel konferenciákon, továbbképzéseken.

Program kezdete: 2016. január 01.
Program vége: 2017. december 31.

Tevékenységünk eredményeként az eurázsiai régióban, így Magyarországon is dinamikusabban növekedett híveink száma és az általuk elérhető segítő, szolgálatra kész támogatói körünk, bővültek a Krisztus evangéliumával elért területek.

Részt tudtunk venni a tiranai teológiai tanári továbbképzésen, iskolaszéki ülésen, valamint a kerületi szuperintendens a Manchester-i továbbképzésen. Ez lehetővé tette, hogy mint országos vezető és oktató továbbadjam a magyarországi lelkészeknek azt a tudást, amellyel evangelizálják, tanítvánnyá nevelik és tanítják a názáreti hívők következő nemzedékét.

Segítettük a hívőket, hogy előre jussanak a keresztyén hit megértésében, valamint az egymással és Istenhez való viszonyukban. A keresztyén szolgáló életre készítjük fel a női és férfi híveinket, tanítványainkat.

Az éves Közgyűlésen (Egyházkerületi Gyűlés) beszámoltunk az támogatással elért céljainkról.
Budapest, 2018.02.27.

Gusztin Imre
szuperintendens