• Szolgálataink

  Szolgálataink

 • 1

Nemzetközi Názáreti Ifjúság (NNI)
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság a Názáreti Egyház ún. kisegítő szervezete. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság tagságába tartoznak mindazok, akik részt vesznek a názáreti ifjúsági szolgálatban, és úgy döntenek, hogy azonosulnak kinyilvánított látásukkal és értékeivel. A Názáreti Egyház vallja, hogy a fiatalság szerves része az Egyháznak. Az NNI azért van, hogy a fiatalokat Jézus Krisztushoz fűződő, élethosszig tartó kapcsolathoz vezesse, és segítsen nekik tanítványként növekedni a keresztyén szolgálat útján.

wikipedia logo web logo

Táborainak célja:

  • testvéri közösség és helyi gyülekezeteken túlmutató lelki háló építése, különösen a korcsoportos igényeket kielégítve
   találkozási lehetőség, egység építése
  • az egyház éves legnagyobb közösségi, természetes evangélizációja
  • az ifjúsági tábor integrálása
  • hitoktatás
  • keresztény és biztonságos környezetben való kikapcsolódás
  • lelki élmény
  • generációkon átnyúló, az egyház és gyülekezetek változó történelmi hullámait átívelő hagyomány ápolása a testvéri kapcsolatokon keresztül:
   • gyermekeink csecsemő kortól ebben a közegben nőjenek fel és közös élményeket szerezzenek, ezzel gazdagodjanak
   • názáretisek többgenerációs részvétele: fiatal szülőként, majd nagyszülőként - vagy gyermekként, majd fiatal szülőként; gyermekeink gyermekeinek a részvétele; és mindenkinek idős korig ebben a közösségi hagyományban való részvétele; éppen ezért fontos, hogy mind a csecsemő, mind a 80-90 évesek is részt tudjanak venni

Ez a hagyomány a globális egyházunkban sok országban évtizedek óta.

facebook logo web logo

 

Názáreti Világmisszió (NVM)
E szervezet célja, hogy az egyházat az imádság, a tanítványképzés, az adakozás és az oktatás segítségével a misszió érdekében mozgósítsa. A szervezet segít a helyi gyülekezetekben a missziós lelkületet fenntartani és az egyház világméretekben végzett missziójáról a helyi gyülekezeteket tájékoztatni, valamint a gyülekezetek részvételét bátorítani az egyház világmissziós munkájában.

web logo

Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok (VISZT)
A Nemzetközi Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok (VISZT) küldetése, hogy a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek vonatkozásában teljesítse a „Nagy Missziós Parancsot”, felkészítve őket hogy krisztusi tanítványokat képezzenek minden nép között.

A Nemzetközi Vasárnapi Iskolai és Tanítványképző Szolgálatok célja négyrétű:
A. Tudatos kapcsolatépítés nem-keresztyén emberekkel, hogy keresztyén tanítványokká váljanak és maguk is krisztusi tanítványokat képezzenek.
B. Isten Igéjét mindaddig hatékonyan tanítani, amíg a gyerekek, fiatalok és felnőttek üdvösségre nem jutnak, teljesen meg nem szentelődnek és egyre érettebbek nem lesznek a keresztyén szentségben.
C. Segíteni a keresztyéneket a lelki növekedésben, bevonva őket az evangelizáció, a keresztyén oktatás és a tanítványképzés szolgálatába.
D. Bátorítani a gyerekeket, fiatalokat és a felnőtteket, hogy iratkozzanak be és hűségesen járjanak a Vasárnapi Iskolába / Bibliatanulmányozó csoportba/kiscsoportba.

Évente megrendezésre kerül a Női Konferencia (augusztus) és a Férfi Találkozó (június).
Egyházunk részt vesz a februári Házasság hete programban.

Nemzetközi honlap
Hitoktatói tananyagunk